top of page
IdeGalop icon.png

IdéGalop

I begyndelsen af produktudviklingen er der ofte brug for at skabe en masse hurtige løsningsforslag for at afsøge mulige designretninger. IdéGalop er et intensivt forløb som kickstarter konceptudviklingen på kort tid og til en fastlagt pris.

Brief - 1 times møde (online/fysisk)

Vi bruger 1 time på et online møde, hvor I beskriver den udfordring, som I gerne vil have indspark til, samt jeres tanker og ønsker til den gode løsning. Eks. ”Vi har arbejdet på en prototype og har brug for forslag til, hvordan produktets design skal se ud for at appellere til vores målgruppe”

Ideudvikling  - 8 timers brainstorm & skitsering

Jeg brainstormer og skitserer løs på løsningsforslag baseret på jeres brief. Her kommer min erfaring med at skabe gode brugeroplevelser og nyskabende designs i spil og min viden omkring produktionsmetoder & materialer sikrer kvalitet i løsningsforslagene.

Evaluering - 1 times møde

Jeg præsenterer løsningsforslagene for jer i form af designskitser og vi evaluerer sammen hvilke forslag, som har det største forretnings-potentiale. I afgør efterfølgende, hvorvidt I ønsker at præsentere et eller flere forslag til præsentation for potentielle slutbrugere. 

Pris: 7500,- ex. moms , 6449,- kr. ex. moms

Doscking station conceptblack.png
designkkoncepter.png
B2005 Concept sketches 13.jpg
Cargo.png
Wildlife tower - Busk Innovation - DFB.p

Hvis I ønsker at benytte de skitserede løsningsforslag til at indhente tidlig feedback fra potentielle kunder kan vi fortsætte galopforløbet

Finpudsning - visualisering

Jeg laver 1-2 slides med visualisering og beskrivelse af de udvalgte løsningsforslag, som kan bruges til præsentation for udvalgte slutbrugere/-kunder. 

Kundefeedback - workshop

Jeg faciliterer en kort seance, hvor vi præsenterer løsningsforslagene til 2-3 udvalgte mulige kunder. Deres feedback giver input til det videre forløb for projektet. 

Beslutningsmøde omkring det videre udviklingsforløb

En industriel designer kan sætte fart på jeres produktdesign og produktudvikling. Giv mig et ring til en snak om hvordan vi sætter galop på jeres projekt

bottom of page